Guru mengajar Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan Tema “TANTANGAN MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang disampaikan Oleh Bapak. Drs. Sumarno, S.Pd, M.Hum, Guru Mata Pelajaran PKn SMA Negeri 6 Malang.

Untuk menyaksikan video pembelajaran tersebut, dapat melalui Link Youtube SMA Negeri 6 Malang dengan alamat di SMA NEGERI 6 MALANG OFFICAL 
Klik Disini Untuk Menyaksikan Video